4937.jpg

DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE


Przedsiębiorcy, którzy są zagrożeni niewypłacalnością lub już stali się niewypłacalni nie mają się czego obawiać. Dzięki Ustawie z dnia 15.05.2015 r- Prawo restrukturyzacyjne i jej nowelizacji, która weszła w życie 01.01.2016 r.-  i z naszym wsparciem, w zależności od sytuacji prawnej i finansowej, umożliwimy uzdrowienie działalności. Jest to dość sformalizowany i określony typ postępowania dający bardzo wymierne korzyści od samego początku do końca. Pomoc ta ma na celu utrzymaniu się przedsiębiorstwa przy jednoczesnym poszanowaniu wierzycieli, firma może liczyć na wiele udogodnień, a tym redukcję zadłużenia, umorzenie odsetek czy wstrzymanie egzekucji. Twoja działalność będzie nadal kontynuowana przy zachowaniu majątku oraz dalszej możliwości finansowania.

https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2020-07-02/bedziedobrze-kancelaria-feniks

  • Facebook Social Ikona
  • LinkedIn Ikona społeczna